AT Management - Jobs for Sligo

Fáilte curtha ag an gCathaoirleach roimh fhógra post nua

Fáilte curtha ag an gCathaoirleach roimh fhógra post nua

Dúirt Cathaoirleach Chomhairle Contae Shligigh, an Comhairleoir Dara Mulvey

"Dea-scéal amach is amach do Shligigh an fógra ó AT Management. Ardú croí tráthúil é go bhfuil 40 post le cruthú tráth a bhfuil an contae ag teacht amach as géarchéim COVID-19. Nuair a chuirtear an maoiniú mór a fógraíodh cúpla seachtain ó shin san áireamh, tá dearcadh an-dearfach ann dár bpobal agus is léir go bhfuil ag éirí linn stádas Shligigh a dhaingniú mar ionad fáis an Iarthuaiscirt."

Mhol an Cathaoirleach an IDA agus Oifig Fiontair Áitiúil Chomhairle Contae Shligigh as na hiarrachtaí a dhéanann siad go leanúnach le poist inbhuanaithe a mhealladh chun an réigiúin seo.