Skip to main content of
Achoimre Nuachta, Eanáir 2017

Quick Contact

Planning
Environment
Housing
Payments
Your Council
More Services

Achoimre Nuachta, Eanáir 2017

Achoimre Nuachta, Eanáir 2017

Tá Sligeach roghnaithe mar Phríomhchathair na hEorpa um Oibriú go Deonach don bhliain 2017.

SLIGEACH - Príomhchathair na hEorpa um Oibriú go Deonach, 2017!

Éacht ollmhór is ea é do Shligeach gur roghnaíodh í leis an ócáid seo a óstáil, rud a bhfuil tábhacht Náisiúnta agus Idirnáisiúnta ag baint léi.  I measc na mbuaiteoirí roimhe tá Barcelona (2014); Liospóin (2015); Londain (2016).

Leis an ócáid stairiúil seo a cheiliúradh, d’óstáil Comhairle Contae Shligigh oíche speisialta cheoil, amhránaíochta, dhamhsa, agus focail labhartha i gceantar Chnoc na Riabh, Dé hAoine, an 27 Eanáir 2017 le tús a chur le clár na bliana. Bhí roinnt de na ceoltóirí, de na healaíontóirí agus de na taibheoirí is fearr dá bhfuil ann i Sligeach páirteach san oíche spleodrach seo agus chomhroinn agus cheiliúir siad neart agus réimse na cruthaitheachta atá againn i Sligeach.

Cosán na Banríona Méabh - Cnoc na Riabh ar an nGearrliosta i gcomhair Duais Turasóireachta

Tá clú agus cáil ar an láithreán i gCnoc na Riabh ar fud an domhain agus tá sé cáiliúil go háirithe as saibhreas na seandálaíochta atá ann, sa chaoi a bhfuil Carn na Banríona Méabh ina luí ar a mhullach, rud atá 5,500 bliain d’aois agus atá ar an tuama pasáiste is mó dá bhfuil ann taobh amuigh de Ghleann na Bóinne. Nascann gréasán na gcosán a cuireadh ar bun mar chuid den tionscadal seo an dá ní is díol spéise is mó i Sligeach (Cnoc na Riabh agus Trá an Leathrois) le chéile le cosán slán, sábháilte, inbhuanaithe.  Fógrófar buaiteoirí na gcatagóirí ag Searmanas Bronnta Náisiúnta, a bheidh ar siúl Dé hAoine, an 3 Feabhra.